Teléfono A.DO.CE.616 435 627

Mapa A.DO.CE.Avda. Pirineus 41, Casa 4
(Puigcerdà - Girona)

Email A.DO.CE.Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

La màxima qualitat al teu servei

Control sobre la qualitat dels serveis prestats

Serveis professionals d'ajuda domiciliària de qualitat

Assumim la Qualitat com a principi que permet assegurar que tots els esforços de A.DO.CE repercuteixen en la satisfacció i benestar de les persones a les quals recolzem, per mitjà del desenvolupament d'uns sistemes de gestió eficaços i eficients que assegurin el compliment de la missió, amb una clara orientació cap a la persona usuària, en tota la seva dimensió, com a nucli del nostre model d'intervenció.

A.DO.CE vol ser una organització cohesionada i compromesa en un projecte comú, en el qual tots estiguin implicats. Per a això, és necessari la cooperació i el treball en equip, conjugant tolerància i flexibilitat amb la disciplina, la companyonia amb la integritat, la humilitat amb el coneixement i la llibertat amb l'equip.

L'organització estarà oberta a la idea de canvi i millora, per la qual cosa serà necessària l'existència d'una cultura d'avaluació contínua o autoavaluació com a garantia que A.DO.CE i els seus diferents serveis s'ajusten permanentment a les demandes de l'entorn i a les necessitats i expectatives de les persones usuàries i que incideixen en la satisfacció d'aquestes.

A.DO.CE ha començat a treballar seguint el model de la norma ISO 9001:2008 per implantar un model de gestió de la qualitat, que engloba els àmbits de gestió, prestació del servei i els resultats d'aquest, així com un sistema d'avaluació de la gestió i un sistema de resolució d'incidències i queixes.

Els aspectes del model de gestió de qualitat  pel que A.DO.CE aposta es resumiria en:

 • Aconseguir satisfacció de les persones usuàries i les seves famílies.
 • Aprenentatge, innovació i millora contínua.
 • Coherència amb els objectius marcats.
 • Desenvolupament i implicació de les persones que treballen en l'organització.
 • Gestió per processos.

Política de qualitat e A.DO.CE

 • Disposar de canals de comunicació amb els nostres persones usuàries i familiars que ens ajudin a millorar la prestació del servei, recollint i analitzant així les seves necessitats i expectatives per poder convertir-les en especificacions dels nostres serveis.
 • Implantar una cultura de qualitat a tots els nivells de l'organització, fomentant la implicació i motivació dels nostres treballadors en tot el relacionat amb la qualitat i amb la millora contínua en la prestació de serveis.
 • Sensibilitzar i potenciar el factor humà amb formació, informació i comunicació, buscant el seu compromís i implicació amb els objectius de l'organització.
 • El programa de qualitat està centrat en la persona usuària. Contempla tots los processos d'atenció de les persones usuàries. Desenvolupa el concepte de client i servei, tant per la població com pels professionals.

La gestió integral del servei l'analitzarem des de 4 perspectives:

 • Àrea de gestió financera: Quins objectius financers hem d'assolir perquè el projecte sigui viable?
 • Àrea de gestió assistencial: Com podem ser millors?
 • Àrea de gestió de recursos humans i formació: Què accions hem de realitzar per a seguir creixent, aprenent i millorant?
 • Àrea de benestar dels usuaris: Quines necessitats hem de satisfer perquè les persones usuàries i familiars estiguin contents amb nosaltres?

Desenvolupament de processos d'avaluació de qualitat de servei: Els sistemes d'orientació al client

Des de A.DO.CE, la satisfacció dels nostres clients i familiars és l’indicador més important de la qualitat dels nostres serveis, d’aquí sorgeix la necessitat de realitzar diferents estudis que ens permetin conèixer la satisfacció i fer-ne el seguiment.

Utilitzarem diferents instruments que ens permetin obtenir informació rellevant dels serveis, hi trobem:

 1. Enquestes de satisfacció per persones usuàries i per familiars.
 2. Trucades de seguiment i visites domiciliàries.
 3. Bústia de suggeriments, queixes i felicitacions.
 4. Incidències, queixes (no conformitats)  suggeriments i felicitacions.
 5. Accions correctives i preventives.

Sistemes de garantia de qualitat certificada

En qualsevol cas, volem fer un pas més enllà i per tant, és el nostre compromís, en cas de resultar adjudicataris, l’obtenció de la certificació de la Norma UNE_EN_ISO_9001:2015 i Norma UNE 158301:2015 'Serveis per a la promoció de l'autonomia personal. Gestió servei d'ajuda a domicili'.