Teléfono A.DO.CE.616 435 627

Mapa A.DO.CE.Avda. Pirineus 41, Casa 4
(Puigcerdà - Girona)

Email A.DO.CE.Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Nota legal i Protecció de dades

1. Responsable

Raó Social: A.DO.CE CERDANYA S.L.

NIF: B55172043

Domicili: Av Pirineus núm 41, 17520 Puigcerdà-Girona

Telèfon: 616 435 627

Correu electrònic: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

2. Finalitat

En A.DO.CE CERDANYA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de:

  • Poder mantenir la relació amb el client per a facturació i cobrament
  • Gestionar l'enviament de la informació que ens sol·licitin
  • Facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del seu interès.

La no acceptació d'aquesta finalitat comporta que no podrem informar-lo sobre les nostres novetats i esdeveniments.

Conservació de les dades:

Les dades per a la gestió de la relació amb el client i la facturació i cobrament dels serveis seran conservats durant tot el temps en què el contracte estigui vigent. Una vegada finalitzada aquesta relació, en el seu cas, les dades podran ser conservats durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.

Les dades per a l'enviament de comunicacions comercials dels nostres productes o serveis seran conservats indefinidament fins que, en el seu cas, ens manifesti la seva voluntat de suprimir-los.

No guardarem les seves dades personals per a cap fi durant més temps del necessari i només conservarem les dades personals necessàries en relació amb aquesta fi. A més, hem de mantenir certa informació d'acord amb la llei o durant el temps que sigui raonablement necessari per a complir amb els requisits normatius, resoldre litigis, evitar fraus i abusos o fer complir els nostres termes i condicions.

3. Legitimació

La base legal per al tractament de les teves dades és l'execució de la prestació del servei corresponent.

L'oferta prospectiva de productes i serveis a clients té com a base la satisfacció de l'interès legítim empresarial consistent a poder oferir als nostres clients la contractació d'altres productes o serveis i aconseguir així la seva fidelització. Aquest interès legítim es reconeix per la normativa legal aplicable (Reglament General de Protecció de Dades i Llei orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals), que permet expressament el tractament de dades personals sobre aquesta base legal amb finalitats de màrqueting directe.

La base de l'enviament de comunicacions comercials a usuaris no clients és el consentiment que s'ha sol·licitat, podent ser revocat en qualsevol moment. La retirada d'aquest consentiment no afectarà en cap cas a l'execució del contracte, però els tractaments de dades amb aquesta fi efectuats amb anterioritat no perdran la seva licitud pel fet que el consentiment s'hagi revocat.

No obstant això, li recordem que té dret a oposar-se a aquest tractament de les teves dades, podent fer-lo per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Política.

4. Destinataris

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

5. Transferències Internacionals de dades

No es realitzen.

6. Decisions automatitzades

No elaborarem un “perfil comercial”, sobre la base de la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d'aquest perfil.

7. Origen de les dades:

L'informem que només recaptem les dades de vostè, sense obtenir-los d'altres fonts.

8. Drets

  • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en A.DO.CE CERDANYA estem tractant dades personals que els concerneixin, i a la següent informació: les finalitats del tractament; les categories de les dades que es tracten; els destinataris o les categories de destinataris als quals s'han comunicat o seran comunicats; de ser possible, el termini previst de conservació de les dades personals o, de no ser possible, els criteris utilitzats per a determinar aquest termini.
  • Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
  • Els interessats podran sol·licitar la supressió de les dades personals que el concerneixen quan concorri una de les circumstàncies següents: que no siguin necessaris en relació amb les finalitats pels quals van ser recollits o tractats; que retiri el consentiment i el tractament no es basi en un altre fonament jurídic; que s'oposi al tractament i no prevalguin altres motius legítims per al tractament; que hagin estat tractats il·lícitament.
  • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. A.DO.CE CERDANYA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Les persones interessades tenen dret a la portabilitat, que implica que les dades personals de l'interessat es transmetin directament d'un responsable a un altre, sense necessitat que siguin transmesos prèviament al propi interessat, sempre que això sigui tècnicament possible.
  • Les persones interessades tenen dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment.

Exercici dels drets: L'exercici de drets haurà d'efectuar-se per escrit adjuntant fotocòpia del seu document identificatiu, i dirigir-la a l'adreça de correu electrònic Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Dret de reclamació davant l'Autoritat de Control: En el cas que no s'hagin respectat els seus drets pot presentar una reclamació dirigint-se per escrit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades situada al carrer Jorge Juan, 6 28001-Madrid o utilitzar la seu electrònica: https://sedeagpd.gob.es. En tots dos casos, haurà d'acompanyar la documentació pertinent.

També pot informar-se en la Guia per al Ciutadà editada per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades mitjançant el següent enllaç: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/GUIA_CIUDADANO.pdf